طوبی قاصدی

******************* معلم پایه اول ابتدایی ******************

سابقه کار

۳۰ سال سابقه ی آموزگاری ، مدیریت و معاونت در مدارس سطح استان

سوابق آموزشی

۷سال تدریس در مدرسه ی شاهد شهر رشت

۳سال معاونت مدارس

۲سال سابقه مدیریت

۲۲ سال سابقه تدریس در پایه اول

موفقیت ها

معلم نمونه منطقه سال۱۳۹۵

کسب رتبه در جشنواره ی جابربن حیان درسال۹۱_۹۰

bigtheme