کادر آموزشی

photo_2017-10-03_15-38-03 photo_2017-10-03_15-38-14 photo_2017-10-03_15-38-27

… برای آشنایی بیشتر با کادر آموزشی دبستان آوای مهر روی تصویر کلیک کنید …

***** مدیران دبستان *****

ptr    

                    سرکار خانم مهرپویا                                      سرکار خانم صفری پور                                          سرکار خانم احمدی

                ( موسس و مدیر شعبه ۱ )                                ( موسس و مدیر شعبه ۲ )                                          ( موسس )

********** معلمان پایه های تحصیلی **********

سرکار خانم حسن زاده ( پیش دبستانی )  

photo_2018-02-04_11-23-31

سرکار خانم نغمه قدسی ( پیش دبستانی )

                              ptr      ptr

                                       سرکار خانم قاصدی ( پایه اول )                               سرکار خانم امیدی ( پایه اول ) 

 

ptr

سرکار خانم صفری پور ( پایه دوم )

ptr

سرکار خانم زوار ( پایه سوم )

سرکار خانم میرابوالقاسمی ( پایه چهارم )

سرکار خانم مهرپویا ( هنروخلاقیت )

جناب آقای غلامی ( دبیر ورزش )

***** کادر اداری دبستان  *****

                                          ptr

                                          سرکار خانم طاهرنیا ( معاون شعبه ۱ )                   سرکار خانم نیک فطرت ( معاون شعبه ۲ )

                                          

                                          جناب آقای احمدی ( مسئول سایت )                    جناب آقای دژم پیشه ( معاون دبستان )

bigtheme