سخن نخست

سخن نخست

AndroidOnlineNewsImage

دردنیای امروز موفقیت کسب لذت از لحظه هایی است که در اختیار هرفرد قرار می گیردوموانع تمام آن چیزهایی است که هر وقت چشم از هدف برداشته شود ،نمایان می گردند.! کودک امروز به دنبال کسب مهارتهایی است که لذت آموختن را برایش به ارمغان بیاورد.برای او صرف ساعتهای متمادی در محیطی سرد وبدون جاذبه وبدون هیچ دلیل قانع کننده ...

ادامه مطلب »
bigtheme